Ask for the general terms in any other language when applicable on our general legal email admin@equmedia.be. These terms are online available in Dutch.

Artikel 1: Algemeen

Deze algemene voorwaarden (de "Algemene Voorwaarden") zijn zowel van toepassing op de leveringen van diensten als op de verkoop van goederen door Equ.Media. Indien Equ.Media afhankelijk is van de tussenkomst van een externe partij voor het leveren van een door de klant besteld goed of bestelde dienst, komt de leveringsverbintenis van Equ.Media tot stand onder de uitdrukkelijke opschortende voorwaarde van beschikbaarheid, op het ogenblik dat Equ.Media de externe partij raadpleegt, van dat goed of die dienst aan de door Equ.Media vooropgestelde prijs die door de klant werd betaald.

Raadpleeg onze General Terms
- Verkoopsvoorwaarden Equ.Media
- Abonnementsvoorwaarden Equ.Media
- Privacy Equ.Media

- BrandingPro Voorwaarden

TOP